© 2014 Allpino Telekom
Site by Computer Help

Oferta

Wychodząc niejako naprzeciw potrzebie naszych klientów Allpino Telekom oferuje:

 • Obsługę obiektów telekomunikacyjnych i masztów wiatrowych w zakresie od A-Z (od pozyskania gruntów poprzez opracowywanie dokumentacji, uzgodnienia, prefabrykację konstrukcji, transport, montaż i instalacje, w tym elektryczne i antenowe),
 • Prace remontowe, montażowe, instalacyjne i konserwacyjne (wieże, maszty,, maszto-wieże, maszty portalowe, maszty wiatrowe, słupy reklamowe, kominy, elewatory, itp.),
 • Rozbiórki, demontaże, deinstalacje i modernizacje istniejących stacji bazowych i obiektów budowlanych,
 • Budowy, serwis i konserwacja masztów wiatrowych,
 • Rozbudowa i serwis linii zasilających,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznych; projektów, analiz, opinii i ekspertyz,
 • Doradztwo i wsparcie techniczne,


Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą ALLPINO TELEKOM

Szczegółowa oferta prac wykonywanych przez ALLPINO TELEKOM:
 

 1. Opracowywanie dokumentacji technicznych (budownictwo , telekomunikacja, energetyka, dotyczy w szczególności wież, masztów, masztowież, konstrukcji nadachowych, kominów i budynków):
 • projekty budowlane, warsztatowe (wykonawcze), elektryczne i technologiczne,
 • opinie techniczne, analizy (obliczenia) wytrzymałościowe,
 • oceny stanu technicznego,
 • przeglądy okresowe (roczne, pięcioletnie, inspekcje okresowe)
 • przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne,
 • przeglądy „zerowe”, odbiory, audyty,
 • przeglądy instalacji elektrycznych, odgromowych, pomiary,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • odtwarzanie dokumentacji projektowej obiektów łącznie z odkrywką i obmiarem fundamentów wież i masztów, określanie jakości i parametrów betonu, pomiary grubości ścianek profili zamkniętych elementów konstrukcji,
 • prześwietlanie spawów, połączeń zgrzewanych, itp.
 • dokumentacje powykonawcze z prac budowlanych, remontowo–budowlanych i instalacyjnych,
 • wizje lokalne oraz doradztwo techniczne w zakresie prac budowlanych, telekomunikacyjnych i energetycznych,
 • badania magnetyczne lin odciągowych (przy współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą)
 • operaty geodezyjne z pomiarów pionowości konstrukcji i kąta skręcenia wież i masztów.

 

 1. Prace budowlano –montażowe oraz remontowe (wieże, maszty, konstrukcje wsporcze podantenowe, konstrukcje nadachowe, kominy, podpory, słupy energetyczne, słupy reklamowe),
 • budowy, rozbudowy i modernizacje stacji bazowych telefonii komórkowej,
 • remonty wież i masztów (wymiana elementów konstrukcji wież i masztów–skratowań, krzyżulców, itp, wymiana złączy śrubowych, wymiana odciągów linowych, wymiana zakotwień, wymiana tłumików drgań i izolatorów),
 • montaż i demontaż konstrukcji stalowych na wieżach i masztach do wszystkich poziomów wysokości,
 • montaż i demontaż ciągów komunikacyjnych, traktów fiderowych, kablowych,
 • budowy, montaż, demontaże masztów do pomiaru wiatrów (konstrukcje rurowe i kratowe)
 • wzmocnienia konstrukcji wież i masztów,
 • prace konserwacyjne, antykorozyjne, malarskie,
 • naprawa fundamentów i stóp fundamentowych oraz izolacje, renowacje i zabezpieczenia struktur i powierzchni betonowych,
 • remonty i adaptacje pomieszczeń, kontenerów,
 • ogrodzenia systemowe, ogrodzenia siatkowe, bramy wjazdowe, podjazdy i drogi dojazdowe,
 • naprawa powierzchni utwardzonych, terenów stacji bazowych,
 • wykonywanie fundamentów pod konstrukcje wież, masztów, kontenery technologiczne, itp.
 • wykonywanie konstrukcji stalowych (ocynk ogniowy, malowane), aluminiowych i ze stali nierdzewnej.

 

 1. Prace instalacyjne i elektryczne:
 • instalacje antenowe anten sektorowych, parabolicznych, omni, TV, UKF, UHF wszystkich rozmiarów,
 • montaż, konserwacje i serwis instalacji elektrycznych do 1 kV
 • zasilacze prądu stałego –montaż nowych, wymiana istniejących (Bening, Eltek, Delta, Nokia, EM-Power),
 • montaż i obsługa urządzeń telekomunikacyjnych –BTS Nokia, RBS Ericsson,
 • krosownice DDF, KRONE, optyczne TYCO,
 • systemy alarmowe MSAL,
 • systemy podtrzymania zasilania oraz instalacje tymczasowe, instalacje zmiennoprądowe (do 400V) i stałoprądowe (48V)

joomla компоненты

/